Menu Content/Inhalt
Úvod arrow FIA
FIA

Federation Internationale de l’automobile
Organizácia zastrešujúca motoristické podujatia F1 a World Rallye Championship a reprezentujúca záujmy motoristov

Medzinárodná automobilová federácia - FIA, nezisková svetová organizácia a medzinárodná asociácia národných automobilových klubov, automobilových asociácií, turistických klubov a národných federácií pre motorizmus a motoristický šport, bola založená v roku 1904 a užíva štatút konzultanta pre Organizáciu spojených národov (OSN). Sídlo organizácie je v Paríži.
FIA sa zdržiava akejkoľvek politickej, rasistickej či náboženskej diskriminácie pri vykonávaní svojich aktivít a taktiež od podnikania akýchkoľvek akcií odporujúcim tomuto zmyslu.
Cieľom FIA je vytvoriť súlad medzi jej členmi, predovšetkým so zámerom na:
  1. Zabezpečiť jednotnosť automobilového hnutia a chrániť záujmy, materiálne aj morálne, automobilizmu vo všetkých krajinách
  2. Podporovanie rozvoja medzinárodnej motoristickej dopravy, bezpečnosti motorizmu a cestovania, a prispievanie k zlepšeniu životného prostredia
  3. Podporovanie rozvoja motoristického športu, konštituovanie, interpretácia a presadzovanie spoločných pravidiel aplikovateľných pre členské organizácie a chod motoristických športových podujatí
  4. Podpora posilňovania a rozvoja zariadenia a služieb členských klubov, asociácií a federácií v rámci FIA
  5. Vykonávanie jurisdikcie v zmysle riešenia sporov v športovej oblasti a akýchkoľvek sporov medzi jej členmi alebo v spojení s porušením povinností určenými v Štatútoch a Usmerneniach ktorýmkoľvek z jej členov
  6. Udržovanie a konzervovanie všetkých dokumentov týkajúcich sa svetového motorizmu v zmysle zaznamenania histórie

V súčasnosti  FIA združuje 164 národných členských organizácií v 117 krajinách. Členské kluby FIA slúžia motoristom mnohými spôsobmi vo všeobecných otázkach motorizmu ako aj motoristického športu. Poskytujú pomoc pri záchrane ľudských životov na cestách pri nehodách, poskytujú cestovné informácie, poisťujú a zabezpečujú rezervácie v oblasti turistického ruchu, realizujú výskumy a zákaznícke testy, podporujú bezpečnosť cestnej prevádzky a dopravnú výchovu, publikujú mapy, technických sprievodcov a hodnotenia hotelov. Vždy sa pokúšajú chrániť mobilitu ich členov a záujmy motoristickej verejnosti.
Členské organizácie FIA taktiež organizujú športové podujatia vo vlastných krajinách. Tieto podujatia siahajú od lokálnych klubových pretekov entuziastických automobilových amatérov až po FIA okruhy majstrovstiev F1, ktoré dokážu do hľadísk prilákať státisíce divákov. Takéto kluby majú dôležitú úlohu zaškolenia traťových maršálov, kontrolórov a bezpečnostného personálu, čím prispievajú k bezpečnosti samotných motoristických športových podujatí.
 

FIA Foundation

V roku 2001 FIA založila vo Veľkej Británii registrovanú charitatívnu nadáciu pod názvom FIA Foundation s dotáciou vo výške 300 mil. USD poskytnutými z vlastných zdrojov. FIA Foundation podporuje medzinárodný program aktivít presadzujúcich bezpečnosť, starostlivosť o životné prostredie a mobilitu.

Bezpečnosť - Redukovanie tragických a zbytočných úmrtí a zranení na cestách je hlavnou prioritou FIA Foundation. Podporuje kampane, ktoré sa snažia zmeniť prístup k otázkam uvedomelosti rozvoja cestnej bezpečnosti. Založila svetovo najvyvinutejší a najvyspelejší program crashtestov, EuroNCAP, a skúma predpisy a technológie, ktoré podporujú bezpečnejšie automobily, cesty a prístup vodičov. Euro NCAP poskytuje motoristom realistické a nezávislé ohodnotenie bezpečnosti najviac populárnych vozidiel predávaných v Európe. Momentálne je program podporovaný 5 európskymi vládami, Európskou komisiou, motoristickými organizáciami a organizáciami na ochranu spotrebiteľa v každej krajine Európskej únie a rýchlo sa stal katalyzátorom pre viditeľné a povzbudzujúce vylepšenia v designoch nových automobilov.

Životné prostredie - je centrom diskusií pri téme používania motorových vozidiel. Redukcia toxických emisií automobilov v poslednej dekáde ukázala, čo všetko môže byť dosiahnuté, ak sa spojí technický pokrok s legislatívnymi požiadavkami. Ale urobené musí byť viac, aby sa dalo čeliť globálnemu oteplovaniu a znečisteniu ovzdušia. Pre FIA Foundation to znamená potrebu nájsť nové cesty a spôsoby - technické, finančné a myšlienkové - k ďalšiemu zlepšeniu kvality ovzdušia a efektívnosti palivových zmesí, čo je impulzom pre program ochrany životného prostredia FIA Foundation.

Mobilita - fakt, že automobil hrá centrálnu úlohu v ľudskej mobilite, znamená pre FIA Foundation vyvíjanie stále nových politických riešení k zabezpečeniu mobility. Automobil sa stáva bezpečnejší a čistejší ako kedykoľvek predtým, avšak väčší pokrok vyžaduje zabezpečenie právnej obhájiteľnosti nášho dopravného systému. Vlády na celom svete čelia výzve prevádzkovania bezpečnejších, čistejších a viac efektívnejších dopravných možností pre ich obyvateľov. Cieľom FIA Foundation a jej programu mobility je poukázať a podporiť najlepšie nápady, myšlienky a činy - pre mobilnú budúcnosť.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >