Menu Content/Inhalt
Úvod
O nás

Slovenský autoturist klub (SATC) vznikol v roku 1994. Ako občianske združenie rozvíja svoju činnosť, ktorá je svojím zameraním typická pre moderné automotokluby. Intenzívny rozvoj nastal od roku 1999, keď sa začali prvé aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce. V súčasnosti je SATC súčasťou medzinárodných motoristických organizácií - od októbra 2000 je členom Medzinárodnej turistickej aliancie AIT a Medzinárodnej federácie motorizmu FIA. Znamená to, že v oblasti služieb motoristom sa v medzinárodnom meradle SATC stal funkčným reprezentantom Slovenskej republiky.

Podľa modelu rozvinutých európskych automotoklubov SATC orientuje svoju činnosť predovšetkým na oblasti
- cestná služba (technická pomoc)
- cestovné a dopravné informácie
- aktívna bezpečnosť cestnej premávky
- turistické aktivity vo voľnom čase

V oblasti technickej pomoci je na celom území Slovenska pre tieto služby k dispozícii 25 vozidiel technickej pomoci (tzv. žltých anjelov) , 150 odťahovacích vozidiel a viac ako 200 odborných servisov je pripravených prednostne a za garantovaných cien prijať vozidlo do opravy.Rozsah a kvalita služieb sa orientuje podľa európskych štandardov. Asistenčné služby sú integrované do siete kreditných zošitov AIT a veľmi intenzívne stúpa počet zahraničných motoristov, ktorým SATC poskytol pomoc.
Komplexnosť služieb motoristom stále viac vyžaduje intenzívnu orientáciu na poskytovanie informácií. Koncom roka 1999 sme sa stali pridruženým členom ERIC (European Road Information Centre) a prostredníctvom tohoto centra sú dostupné dopravné informácie prakticky z celej Európy, a to v aktualizovanej podobe viackrát denne. Recipročne sú v členských krajinách ERIC k dispozícii cestovné a dopravné informácie o Slovensku, ktoré odosielame do centrály minimálne 1 x denne.
Hlavnou aktivitou v oblasti bezpečnosti cestnej premávky je podpora dopravnej výchovy detí. Základným motívom všetkých aktivít je, aby aj v motoristickej oblasti bolo Slovensko skutočnou súčasťou Európy.

Mgr. Peter Pokorný
Prezident SATC
 
< Predchádzajúca

Počasie

Bratislava
---
Bratislava °C | Poprad °C | Budapešť °C | Zadar °C | Dubrovnik °C | Ulcinj °C

Kto je na stránke