Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Karnet
Carnet de passages en douane

Čo je karnet ?

- colný a hraničný dokument, ktorý umožňuje dočasný vstup a pobyt v danej krajine, ktorá ho vyžaduje, pre motorové vozidlá a motocykle, nahrádza zaplatenie kaucie na hranici vo výške dovozného cla pri krátkodobom pobyte v krajine (zväčša do 90 dní)
- obsahuje meno a adresu držiteľa dokumentu a všetky súvisiace dáta o dopravnom prostriedku, vrátane dátumu vydania a jeho expiráci.
Vzor tlačiva na stiahnutie v slovenskom jazyku TU vo formáte pdf [85kB]
Vzor tlačiva na stiahnutie v anglickom jazyku TU vo formáte pdf [75kB]

Platnosť karnetu
- od dátumu vydania je platný jeden rok mínus jeden deň (364 dní)
- platnosť karnetu možno predĺžiť o jeden nasledujúci rok (napr. pre cesty v nasledujúcom roku, ak ostalo dostatočné množstvo voľných listov pre ďalšiu cestu)

Karnet je potrebný
- takmer vo všetkých štátoch sveta okrem Európy a okrem štátov bývalého Sovietskeho zväzu (tu nie je karnet povinný, ale odporúča sa) Karnet sa vydáva iba v centrále Slovenského autoturist klubu (SATC) v Bratislave na Bosákovej ul. č. 3 . V prípade záujmu je potrebné si ho objednať s dostatočným časovým predstihom. Objednať ho možno aj elektronicky
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. alebo
- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
– zašleme vám tlačivo žiadosti a dohodneme prevzatie karnetu.
Karnety sa vydávajú len osobne!

Komu môže SATC karnet vydať
V rámci oprávnení AIT a FIA môže SATC vydávať karnety len občanom Slovenska a Maďarska (resp. občanom iných krajín s trvalým pobytom v SR a MR), v zásade pre vozidlá registrované na Slovensku, resp. v Maďarsku. Na vydanie karnetu nie je právny nárok.

Dokumenty potrebné na vydanie karnetu
- osobné údaje (občiansky preukaz alebo pas)
- dokumenty od dopravného prostriedku
- banková záruka, bankový prevod alebo zloženie kaucie v hotovosti v centrále SATC (individuálne podľa typu dopravného prostriedku)

Cena karnetu
- 10 stranový karnet (t.j. pre 10 ciest resp. 10 vstupov/výstupov : 125,50€
- 25 stranový karnet (t.j. pre 25 ciest resp. 25 vstupov/výstupov : 137€
- Predĺženie platnosti karnetu 10 €

Kaucia za karnet
- bezrizikové krajiny : 100% z hodnoty dopravného prostriedku
- rizikové krajiny : 150% z hodnoty dopravného prostriedku Rizikové krajiny sú : Senegal, India, Pakistan, Irán, Irak, Libanon, Južná Afrika, Namíbia, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Sýria , Filipíny. Egypt, Lýbia 

Karnet pre Egypt má osobitné postavenie, kde v každom prípade je nutné zloženie kaucie pre dopravné motorové prostriedky do 2000ccm vo výške 15 000 €, viac ako 2000ccm vo výške 35 000€. Výška kaucie sa posudzuje individuálne aj podľa situácie v krajinách, ktoré plánujete navštíviť.

Po ukončení cesty a po vrátení riadne vyplneného karnetu sa kaucia v plnej výške vráti.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >