Menu Content/Inhalt
Úvod arrow SATC - členstvo
Členstvo a klubové karty SATC
Vážené dámy, vážení páni,
Slovenský Autoturist Klub (SATC) si Vám dovoľuje predstaviť novú ponuku druhov členstva, ktorá svojou rozsiahlou zameranosťou oslovuje všetky vrstvy motoristickej verejnosti.
SATC, ako plnoprávny člen Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) je jedinou organizáciou svojho druhu na území Slovenskej republiky s oprávnením vydávať klubové členské preukazy s medzinárodnou akceptovateľnosťou. V praxi to znamená, že ak sa vyskytne na Vašom vozidle nepredvídaná udalosť, ktorá vedie k jeho nepojazdnosti, bude Vám poskytnutá okamžitá pomoc na celom území pôsobnosti týchto organizácií, t.z. v 101 krajinách na 5 kontinentoch.

Druhy členstva sú zaradené do 2 kategórií:
Prvá kategória oslovuje občanov - fyzické osoby, kde je Vaše členstvo v klube evidované na meno. Pomoc Vám bude poskytnutá iba na základe overenia Vášho mena v databáze členov. Pri každodenných cestách do práce, víkendové cesty na chaty, letné alebo zimné dovolenky, nikdy neviete, kedy sa môže na Vašom vozidle vyskytnúť problém, ktorý Vám môže spôsobiť nečakané komplikácie, v horších prípadoch aj dlhodobé zmeny plánov (napr. zrušenie dovolenkového pobytu). V takýchto prípadoch Vám príde určite vhod pomoc partnera ako SATC, ktorý má práve s takýmito prípadmi bohaté skúsenosti a dokáže Vám poradiť a poskytnúť adekvátnu pomoc.
Druhá kategória je zameraná na právnické osoby resp. spoločnosti, spravujúce od jedného vozidla až po veľký autopark vozidiel*. Takýmto subjektom ponúkame členstvo evidované na výrobné číslo vozidla (VIN). Predstavte si, aké náklady musí Vaša spoločnosť vynaložiť pri spravovaní vozového parku a ako tieto náklady stúpajú pri svojpomocnom zabezpečovaní pomoci pri poruchách alebo nehodách, nehovoriac o takýchto prípadoch v zahraničí, kde sú služby podobného druhu 3 - 4 krát drahšie ako na Slovensku. Po zaevidovaní Vašich vozidiel do databázy SATC získate profesionálneho a v zahraničí akceptovaného partnera na výkon takýchto služieb a Vaše náklady sa udržia v normálnych medziach. Naviac, pri prihlásení väčšieho množstva vozidiel Vám vyjdeme v ústrety možnosťou individuálneho vyjednania zľavy z členského poplatku.

Dovoľte, aby sme Vám jednotlivé druhy členstiev predstavili:

Členstvo pre fyzické osoby – vozidlá do 3,5t:
Klubová karta Basic:
10,-€, členské / 1 rok . Rozsah predplatených asistenčných služieb : 66,-€, voľné krytie v rámci poskytovaných asistenčných služieb v prípade poruchy, havárie, zapríčinené vodičom; dopravné a cestovné informácie, vypracovanie a doručenie itineráru zdarma. Platí na území Slovenskej republiky.

Klubová karta Plus:
33,-€, členské/ 1 rok Rozsah predplatených asistenčných služeb : 2x cestná služba v SR (max. á 33,-€,)2x odťah v SR (max. á 66,-€,)2x odťah v SR (max. á 133,-€,)2 dni náhradné vozidlo (max. 60,-€, /deň)3 dni úschova vozidla (max. 20,-€, )CELKOVÁ HODNOTA SLUŽIEB 756,-€,. V prípade poruchy, havárie, zapríčinené vodičom; dopravné a cestovné informácie, vypracovanie a doručenie itineráru zdarma. Platí na území Slovenskej republiky.

Klubová karta VIP:
63,-€, členské/ 1 rok Rozsah predplatených asistenčních služeb :cestná služba v SR (max. 66,-€, / zásah)cestná služba zahraničie (max. 80,- Eur/ zásah)odťah v SR (max.133,-€, / zásah)odťah zahraničie (max. 150,- Eur/ zásah)náhradné vozidlo (max. 3 dni 150€/ zásah, v cene aj pristavenie vozidla), 3 dni úschova vozidla (max. 20,- Eur/ zásah)náhradná doprava pre posádku (domov alebo do cieľa cesty max. 150,- Eur/ zásah)náhradné ubytovanie pre posádku (max. 2 noci 60 /osoba/deň *** hotel/ zásah) NEOBMEDZENÝ POČET ZÁSAHOV ZA ROK. V prípade poruchy, havárie, zapríčinené vodičom, krádeže, vandalizmu; dopravné a cestné infomácie, vypracovanie a doručenie itineráru zdarma. Platí na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

Členstvo pre právnické osoby - vozidlá do 3,5t:
Klubová karta Business Help Normal:
36,-€, / 1 rok Rozsah predplatených asistenčních služeb : 2x cestná služba v SR (max. á 33,-€,)2x odťah v SR (max. á 66,-€,)2x odťah v SR (max. á 133,-€, )2 dni náhradné vozidlo (max. 60,-€, / deň)2 dni úschova vozidla (max. 20,-€, náhradné ubytovanie pre posádku(max. 2 noci á 60,-€/osoba/noc,)CELKOVÁ HODNOTA SLUŽIEB 889,-€, V prípade poruchy, havárie, zapríčinené vodičom; dopravné a cestné informácie, vypracovanie a doručenie itineráru zdarma. Platí na území Slovenskej republiky.

Klubová karta Business Help Expert: 66,-€, členské/ 1 rok Rozsah predplatených asistenčních služeb: v SR (max. 66,-€, / zásah)cestná služba zahraničie (max. 80,- Eur/ zásah)odťah v SR (max. 133,-€, / zásah)odťah zahraničie (max. 150,- Eur/ zásah)náhradné vozidlo (max. 2 dni 60€/deń/ zásah)3xúschova vozidla (max. 20,- Eur/ zásah)náhradná doprava pre posádku (domov alebo do cieľa cesty max. 150,- Eur/ zásah)náhradné ubytovanie pre posádku (max. 2 noci 60/opsoba/noc / *** hotel/ zásah)vyzdvihnutie opraveného vozidla(200,-Eur/ zásah/ platí iba pre 1 osobu) NEOBMEDZENÝ POČET ZÁSAHOV ZA ROK V prípade poruchy, havárie, zapríčinené vodičom, krádeže, vandalizmu, dopravné a cestné infomácie, vypracovanie a doručenie itineráru zdarma. Platí na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

Poznámka :

Vozidlá musia zodpovedať požiadavkám – maximálne 9 sedadiel (vrátane miesta vodiča), maximálna šírka 2,5m, maximálna dĺžka 8m, maximálna výška 3,2m, maximálna hmotnosť 3,5t. Do kategórie vozidel nepatria automobily upravené na špeciálne účely, u ktorých sa z hladiska súčiastkovej základne a rozsahu úprav zmenili podmienky pre normálnu prevádzku (napr. pretekárske automobily). Zahrnuté sú tiež špeciálne nadstavby, príslušenstvo a prívesy vozidel. SATC nezodpovedá za vady vykonávaných služieb, ak ich riadne uskutočnenie vylučujú okolnosti nezávislé na vôli SATC a miestnych prevádzkovateľov služeb, obzvlášť vplyvom vyššej moci, zmenou právnych predpisov, rozhodnutím orgánom verejnej správy, výnimočným stavom, výbuchom, pirátstvom, nukleárnými alebo rádioaktívnymi účinkami, vojnou apod. SATC si vyhradzuje právo pri odťahu vozidla, že vozidlo bude odtiahnuté do najbližšieho servisného miesta ( v prípade, že vozidlo je v záruke do najbližšieho autorizovaného servisu ).

Mám záujem o druh členstva:

Fyzické osoby:

Klubová karta Basic- 13,-€, 391,63 Sk/rok
Klubová  karta PLUS - 33,-€, 990,-SK/rok
Klubová karta VIP – 63,-€, 1890,-SK/rok

 

Právnické osoby:

Klubová karta Business Help Normal – 36,-€,  1090,-SK/rok
Klubová karta Business Help Expert – 66,-€, 1990,-SK/rok

Za člena Slovenského autoturist klubu sa môžete prihlásiť nasledovne : elektronicky ( vyplnením a zaslaním objednávkového formulára ), faxom, poštou alebo osobne. Po vystavení klubovej karty Slovenského autoturist klubu, Vám táto bude zaslaná na Vami udanú adresu formou dobierky.
Pri prihlasovaní väčšieho počtu vozidiel právnickou osobou starostlivo vyplňte v objednávkovom formulári ich počet a VIN vozidla.
Slovenský autoturist klub Bosákova 3, 851 04 Bratislava
IČO : 35626305
Tel. : ++421 2 68249217
Fax. : ++421 2 68249210 ( non stop )
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Web: www.satc.sk

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >